200210 Årsmöte, Hans Betulander

  • Hans Betulander berättar om järnvägar

Ett stort antal medlemmar hade hörsammat inbjudan till årsmöte i Tuna församlingshem den 10 februari. Ordförande Catarina Ekström hälsade alla välkomna och speciellt två nya medlemmar.

Efter lotteridragning och kaffe och smörgås avverkades sedvanliga årsmötesförhandlingar under ledning av Hans Karlsson.

Till ordförande omvaldes Catarina Ekström. Till nya medlemmar i styrelsen invaldes Jan Larsson och Bo Pettersson.

Avgående ledamöter och funktionärer avtackades med blommor och presentkort.

Karin Tallberg höll parentation över avlidna medlemmar.

Som avslutning på årsmötet berättade Hans Betulander om tågkatastrofer som under början av 1900-talet inträffat i olika delar av landet, bl.a.om Getåolyckan som inträffade 1918 samt om olyckan utanför Ställdalen i mitten av 50-talet.

Mötet avslutades och ordföranden tackade Tunakommittén.

Text: Gunvor Hultin Kristensson

Bild: Ingegärd Nylund

SPF Seniorerna Kiladalen