200309 Månadsmöte, Cenneth Carlsson

Månadsmötet den 9 mars i Tuna församlingshem samlar nästan 100 personer, trots Corona oron. Vår ordförande Catarina Ekström hälsar oss och även Kenneth Carlsson, dagens underhållare, välkomna. Text: Elisabeth Lindqvist, Bild: Ingegärd Nylund