Bli funktionär

  • Funktionärsmöte 190321. Vår ordförande Catarina håller lite information.

SPF Seniorerna Kiladalen

Bli funktionär!

För att vår förening skall fungera så bra som möjligt krävs det engagerade medlemmar som är villiga att delta i de olika verksamheterna. Men det krävs också att det finns funktionärer som ser till att de olika verksamheterna fungerar. Om du har tid och möjlighet att engagera dig i föreningsarbete, tag kontakt med föreningens valberedning.

På årsmötet i februari varje år väljs de funktionärer som skall vara ansvariga för de olika kommittéerna, samt medhjälpare till dessa.

Om du känner att du vill arbeta i någon av kommittéerna är du välkommen att anmäla ditt intresse till valberedningen.

Valberedningen år 2021.

  • Sk: Majlis Karlsson 076-8400022
  • Ulla Wellander 073-0817209
  • Sune Nilsson 070-3142831
  • Bo Karlsson 070-5443789

Text och bild: Ingegärd Nylund

SPF Seniorerna Kiladalen