190211 Årsmöte, "Polisen med filttofflorna"

Ett stort antal medlemmar hade hörsammat kallelsen till föreningens årsmöte den 11 februari i Tuna församlingshem. Efter att ordföranden hälsat alla välkomna, berättade Lennart Nederhed om sin bakgrund och om olika episoder som hänt under hans 70-åriga karriär inom polisyrket och som han sammanfattat i boken ”Polisen med filttofflorna”. Bild: Per Kristensson, Ingegärd Nylund