191014 Månadsmöte, Sven Björkborg sång och musik

  • Sven Björkborg med fru Britt-Louise underhöll.

Den 14 oktober samlades drygt 100 medlemmar i Tuna församlingshem för månadsmöte. Ordföranden Catarina hälsade välkomna och speciellt nya medlemmar.

Därefter fick vi lyssna till sång och musikunderhållning av Sven Björkborg med fru Britt-Louise, som blandade trevliga anekdoter om olika situationer som präst med visor, dansmusik och potpurri från Elvis och Ted Gärdestads repertoar. En uppskattad stund och det var som Sven själv uttryckte det, festligt, folkligt och fullsatt.

Ordföranden informerade om äldredagen på Träffen samt från ordförandekonferens, där ensamhet var ett aktuellt ämne.

Information om läkemedel lämnades liksom information från KPR om Maison Fortes planer på byggandet av ett trygghetsboende och ett frågeformulär delades ut gällande synpunkter på innehåll.

Ansvariga informerade om resor och andra aktiviteter. Kilakommittén tackades för goda mackor och kaffe och mötet avslutades med lotteri och fina priser.

Text: Gunvor Hultin Kristensson

Bild: Ingegärd Nylund

SPF Seniorerna Kiladalen