190321 Funktionärsträff i Bergshammars församlingshem

SPF Seniorerna Kiladalen anordnade den 21 mars en vårfest för alla funktionärer. Vi ville på detta sätt tacka för att så många ställer upp och engagerar sig och gör vår förening så trevlig. Text: Inger Frisk. Bild: Per Kristensson och Ingegärd Nylund.