210507 Labro ängar vandring

  • Bert Lindgren berättar om alla väster.

Blomstervandring på Labro ängar 210507. Vi samlades 31 pigga pensionärer på parkeringen vid Labro ängar.

Under sakkunnig ledning av Bert Lindgren gav vi oss iväg. Snart nog fick vi höra fakta om vårfryle och vispstarr.

Gulplister hade spridit sig från tomtmark till skogen. Ute på ängsmarken och på kullarna växte desmeknopp, gökärt, svalört, nagelört, knippfryle, vårlök, vitsippa, gullviva, mandelblom i knopp, kungsängslilja, majsmörblomma, styvmorsviol, ängsviol och hässlebrodd.

Vårt medhavda och välbehövliga och goda fika intog vi i lä på kullen med jättegrytan.

På återvägen såg vi flera bestånd av vätteros under hasselbuskar.

Text: Orvar Norrby

Bild: Mona Hultberg

SPF Seniorerna Kiladalen