200113 Månadsmöte, Göran Forsmark

  • Göran Forsmark

Ett arktiskt äventyr på/om Svalbard, gestaltat av Göran Forsmark, samlade drygt 100 medlemmar i Tuna församlingshem vid månadsmöte den 13 januari.

En fängslande och intressant skildring av naturen, djurlivet och växter. Svalbard har sju nationalparker och fler isbjörnar än människor, närmare 3000 st. Kolbrytningen har varit stor men har på senare tid reducerats, varför många gruvor har stängts och byar avfolkats. Hus och lägenheter står tomma och måsfåglar har tagit över.

Många turister har hittat vägen till Svalbard under senare år och tros tillsammans med forskning vara framtiden.

Ansvariga informerade om resor och andra aktiviteter och den nybildade sångkören underhöll. Bergshammarskommittén tackades för goda mackor och kaffe och mötet avslutades med lotteri och fina priser.

Text: Gunvor Hultin

Bild: Ingegärd Nylund

SPF Seniorerna Kiladalen