SPF Seniorernas hemsidor. Personer i bild och ljud.

Personer i bild och ljud på SPF Seniorernas hemsidor.

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).

På Datainspektionens webbplats numera IMY Integritetsskyddsmyndigheten finns det mycket bra information att läsa om vad som gäller vid publicering av personuppgifter på internet: https://www.imy.se/om-webbplatsen/behandling-av-personuppgifter/ 

Bilder och ljud kan vara personuppgifter. All slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet räknas enligt dataskyddsförordningen som personuppgifter. Även till exempel teckningar, foton och filmer kan alltså vara personuppgifter om de avbildar människor. Till och med en ljudfil med en persons röst kan vara en personuppgift.

Detta innebär att bilder där man kan identifiera personen ses som en personuppgift inom GDPR och ska därför behandlas som andra personuppgifter.

Bilder av allmänt intresse, gäller främst journalistiska bilder, får publiceras utan samtycke. Exempelvis på bild av allmänt intresse kan vara om statsministern är på besök på ett föreningsmöte eller bilder på föreningens ordförande. Men se till att det inte finns några personer i bakgrunden som går att identifiera, i så fall måste de personerna ge sitt samtycke till publicering.

Inget samtycke – ingen bild. Enklaste sättet att hantera bilder med personer på sin webbplats och i andra publikationer inom föreningen är att ”skriva avtal”. Ett sådant avtal bör innehålla hur lång tid man får använda bilden, var man får använda den och av vem (föreningsnamnet).

Om en person som gett sitt samtycke ändrar sig ska ni ta bort bilden! Än så länge är det oklart i lagen hur snabbt bilden måste tas bort. 

Detta innebär i korthet att det blir mycket svårare att publicera bilder och filmer på webbplatsen efter den 25 maj 2018. Men det blir inte omöjligt.

Hämtat från SPF Seniorernas intranätet 211122

SPF Seniorerna Kiladalen