211008 Vandring i naturreservatet Hållet-Marieberg-Stenbro

  • Alla deltagare på vandringen idag.

Vandring i naturreservatet Hållet-Marieberg-Stenbro 8 oktober 2021 I soligt och varmt höstväder startade vi (31 st) vår vandring från ”Öppen Hand”. 

Vid trafikljusen på Stenbrovägen räckte inte gröna ljuset till för hela gruppen, men snart var vi alla på västra sidan. Innan bron vek vi av till höger och följde gångvägen på östra sidan om ån.

Vi beundrade konstverken av gamla döda träd och hasselbestånden med decimetertjocka stammar. Någon bäver såg vi inte till. Det gungade lite när vi gick över hängbron. Promenaden i den fina barr- och lövskogen fortsätter en bit på Sörmlandsleden. Snart är vi framme vid silvergruvan även kallad Gustav-Adolfsgruvan.

Här gör vi paus och intar vårt medhavda välsmakande fika. Några tar trapporna ner och tittar i gruvöppningen. Vi stannar och beundrar den långa stenmuren, ett imponerande arbete. Vi fortsätter vägen till startpunkten, där vi skiljs åt för hemfärd.

Text: Orvar Norrby