Ordföranden har ordet

  • Ordförande Gun Oscarson

Jag heter Gun Oscarson. Vid årsmötet med SPF Seniorerna i Ljungby blev jag vald till ordförande för ett år. Naturligtvis är jag glad för det förtroende medlemmarna gav mig vid detta val. Jag skall göra mitt bästa för att leva upp till de förväntningar man bör ha på en ordförande i lokalavdelningen.

Min familj består av min man , Lasse, och vår son, Uffe, och hans hustru, Mia, samt deras två barn, Kajsa och Erik. Dessutom har vi en liten svart och vit hund, Mango.

Jag är född i Överkalix men sedan 1961 bosatt här i Ljungby, där jag varit lärare på Stensbergsskolan och Kungshögsskolan i 42 år. Till min stora glädje mötte jag på vårt senaste månadsmöte en av mina första elever. Hon är också pensionär redan. Tänk vad tiden går!!.

SPF är en av alla föreningar som jag är medlem i. Här har vi verkligen trevliga sammankomster. Ett av våra motton är : SOCIAL SAMVARO och det hjälper många av våra medlemmar frivilligt till med att det blir så!

I föreningen, SPF SENIORERNA LJUNGBY, är det lätt att få personer till olika kommittéer . Vi har på varje månadsmöte: sång av kören, information från vårt förbund och utomstående föreningar, paus med god fika och avslutningsvis underhållning på ca. 45 min. "Vi 6" ordnar med bl.a. våffelcafé och bufféer med olika teman. "Resekommittén" ser till att vi kommer ut och ser oss omkring. "Programkommittén" ordnar med underhållning av olika slag. "Studiecirklarna" är en mycket uppskattad verksamhet. Vi har massor av "Friskvårdsaktiviteter" både inomhus och utomhus. Läs om allt detta i vårt PROGRAMBLAD.
Jag hoppas verkligen att allt det här ska fortsätta locka gamla och nya medlemmar till vår förening SPF SENIORERNA LJUNGBY.