Välkommen till SPF Seniorerna Karlskoga

    Hemsidan

Pensionärsskattekalkylatorn uppdaterad med 2019 års siffror

Nu är SPF Seniorernas Pensionärsskattekalkylator uppdaterad med 2019 års siffror.

Utan läkemedelsstatistik riskeras vårdens jämlikhet

Läkemedelsstatistik behövs för att kunna se om vården i Sverige är jämlik. Men nu försämras möjligheterna att kunna se hur vissa läkemedel förskrivs efter en dom kammarrätten.

Eva Eriksson ryter ifrån i Expressen om de försvunna pensionspengarna

Expressen redovisar idag statistik som SPF Seniorerna har tagit fram över vad anställda inom tio vanliga yrken kan förvänta sig i pension.

Uppdaterad rapport: Seniorernas bidrag till sysselsättningen 2018

Läs SPF Seniorernas uppdaterade rapport om seniorernas bidrag till sysselsättningen i Sverige, som har mer än fördubblats sedan år 2005.

Löneskatt för äldre kan slopas i juli

Den särskilda löneskatten på inkomster hos personer över 65 år tas bort till sommaren.

Ny väg ur ensamheten

Nu finns en pinfärsk metod för hur äldres ofrivilliga ensamhet ska kunna brytas.

Hundar är bra för hälsan

Hundar ger sällskap, motion och stärker hälsan, menar skribenten som vänder sig mot att läkare (i USA) avråder seniorer från stora hundar.

”Ge oss omsorg – inte bistånd”

"Det går en lönsamhetsgräns vid tio besök om dagen. Det blir ett väldigt spring innan vi får komma in på något boende."

Nyheter från Örebrodistriktet

Aktuella kampanjer från vårt förbund

Annonser