Vår expedition

Vår expedition är belägen i Servicehuset Solbringen. Loviselundsvägen 73 Karlskoga.
Expeditionen är bemannad måndag och torsdag kl 10.00 - 12.00.
Övriga tider nås vi via mail och telefon/telefonsvarare.

E-post: spfkarlskoga@telia.com.      Telefon: 0739 77 37 06