Vår expedition

Vår expedition är belägen i Servicehuset Solbringen, intill samlingssalen. Loviselundsvägen 73 Karlskoga.

Expeditionen är bemannad måndag och torsdag kl 10.00 - 12.00.
Övriga tider nås vi via mail och telefon/telefonsvarare.

E-post: karlskoga@spfseniorerna.se

Telefon: 073 - 977 37 06