Om föreningen

Välkomna till SPF Seniorerna Karlskoga                                    Föreningen för Alla Pensionärer

 • Vi arbetar huvudsakligen utifrån två huvudinriktningar.

  • Vi tillvaratar och bevakar de äldres behov och intressen på kommunal nivå
   • Vi är aktiva i Kommunala pensionärsrådet (KPR), som är kommunens samrådsgrupp för äldrefrågor.
   • Vi är lokalt opinionsbildande i äldrefrågor.
   • Vi bjuder in lokala politiker till hearings om äldrefrågor

  •  Vi arbetar för att ge äldre ett meningsfullt aktivt liv
   • Vi anordnar träffar och möten i olika former
   • Vi anordnar föreläsningar i något, för äldre, relevant ämne
   • Vi anordnar utflykter och resor
   • Vi har friskvårdsgrupper