Karlskoga

Karlskoga/Karlskoga kommun

Karlskoga kommun:
> Hemsidan
> Kommunfullmäktige
> Kommunstyrelse
> Nämnder
    > Socialnämnden
        > Kommunala pensionärsrådet
    > Folkhälsonämnden
    > Kultur- och fritidsnämnden
> Föreningsregistret
> SeniorWebben

Karlskoga allmänt:
Till Karlskoga Tidning.
> KT
> KT-Spf

Till Facebooksidan "På gång i Karlskoga..." (länk):
Du behöver inte vara medlem på FB eller "logga in" för att läsa:
> Karlskoga Facebook

Fortbildning:
Studieförbundet Vuxenskolan
> Vuxenskolan
> Vuxenskolan Karlskoga

Karlskoga Folkhögskola
      > Kga Fhs
    Temakurs för seniorer
      > Kga Fhs Tema

Taxi Karlskoga
    Ange "pensionär" vid beställning.   
    Tel: 0586-362 00