Ordförandens tankar

Här publicerar vi vår ordförandes månadsbrev. Breven informerar vad som varit och vad som kommer att ske i stora drag.

Månadsbrev