Vetgiriga Veteraner

Bilder från föreläsningsserien Vetgiriga Veteraner.