Information!

80 personer är maxantalet gäster vid våra möten på Solbringen.

På grund av säkerhetsrisk och att antalet sittplatser är begränsat, gäller Vetgiriga Veteraner och Månadsmöten, har vi tvingats sätta ett maxantal vid varje sammankomst.
Vi hoppas på er förståelse.

Obligatorisk föranmälan gäller via e-post: karlskoga@spfseniorerna.se
eller tel/SMS: 073-977 37 06 måndagar och torsdagar 10.00 – 12.00.
Vi ser fram mot att träffa er.

Styrelsen SPF Seniorerna Karlskoga