Våra aktiviteter

Kort beskrivning av våra aktiviteter

Reportage och bilder från genomförda aktiviteter finns under
"I backspegeln"
 

> Månads-/medlemsmöten 
   Innehåller kort medlemsinformation, samt någon form av
   underhållning, fika och tid för trevlig samvaro.
   Återkommande aktivitet. Oftast första tisdagen i månaden på
   Solbringen, kl. 14.30.
   Ansvarig: Marianne Leijder.

> Vetgiriga Veteraner
   Är en föreläsningsserie som anordnas av SPF och är öppen för 
   alla. Föreläsningarna har fokus på ämnesområden som är 
   intressanta för seniorer, men även mera juniora deltagare är 
   välkomna.
   Återkommande  aktivitet. Oftast tredje tisdagen i månaden på
   Solbringen, kl. 14.30.
   Ansvariga: Gunnel Ringman och Eva Öberg

> Äta bör man...
   Vi anordnar varje månad en gemensam lunch på någon av
   Karlskogas restauranger.
   Ansvariga: Ingalill Ericson och Ulla Forsling

  Dryckesprovning
  Vi träffas och lär oss mer om ädla drycker.
  Ansvarig: Gunnel Ringman
  e-post: gunnel.ringman44@gmail.com
  tel: 070-653 05 95

> Resor
   Vi anordnar resor både i egen regi och tillsammans med 
   distriktet.
   Ansvarig: Britt Strinnholm tel: 070 77403 64

> Friskvård
-  Seniorgymnastik
   Solbringen och Nickkällan.     
   Ansvarig: Britt Strinnholm.

> Kultur
-  Kulturaktiviteter i Karlskoga med omnejd.

> Karlskogas föreningsregister

Entréavgift:
Då entréavgift förekommer vid våra aktiviteter,
är denna fr.o.m 1/9  -22:
- Medlemmar 60 kr.
- Icke medlemmar 80 kr

Anmälan:
Anmälan om deltagande i aktivitet sker till Exp. via Mail (helst), Sms, eller Telefon, senast kl 11.30, måndagen eller torsdagen före aktuell aktivitet.