Vetgiriga Veteraner

Om inget annat anges hålls mötet i Solbringens matsal
kl 14.30

Program:

20/9:
Tisdagen den 20 september kl. 14.30 i Solbringens matsal får vi besök av Dick Hedegård, distribunalchef för Tidsam och Karlskogason. Han berättar om en tidnings väg från utgivarförlag till att vi har en tidning i vår hand.
Kaffedrickning och sedvanlig samvaro.
Anmälan senast måndag 19 september kl. 11.30 till exp.
tel. 073-977 37 06 eller e-post karlskoga@spdseniorerna.se 
Välkomna till en trevlig eftermiddag
/Gunnel Ringman och Eva Öberg.


Anmälan om deltagande:
till exp. tel. 073-9773706 eller e-post: karlskoga@spfseniorerna.se
senast kl 11.30 dagen före...!