Vetgiriga Veteraner

Välkommen till Vetgiriga Veteraner tisdag 16 april kl 14.30 på Solbringen

På programmet "Bostadsmarknaden i Karlskoga".

Hur uppdaterade är vi på vad som händer på bostadsmarknaden i Karlskoga Kommun?

Det byggs bl a i Aggerudsviken, planer finns för Katrinedalstomten och nu även höghus vid Nobelhallen. Blir det lägenheter ovanpå befintliga husen vid Torget?
Äldreboendet i Stråningstorp, vad händer?

Läs mer här

Anmälan senast måndag 15 april kl. 11.30 till exp. tel: 073-977 37 06 
eller e-post: karlskoga@spfseniorerna.se

Kaffe/té med fikabröd och som vanligt trevlig gemenskap.
Välkomna till en mycket innehållsrik eftermiddag!

Gunnel Ringman
Eva Öberg