Ensamhet

Föreningens aktiviteter för att motverka ofrivillig ensamhet.

Saxat ur Verksamhetsberättelse 2020

Vi hade redan i december 2019 sänt in bidragsansökan till Socialstyrelsen för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre personer. När vi fått beskedet 2 mars 2020 att vi erhållit 50 000 kronor hade det nya viruset tyvärr nått vårt land. Hur skulle vi nu använda pengarna vi fått? Vi tänkte till, tänkte om och tänkte nytt. Vi anordnade flera utomhusaktiviteter. Då ett erbjudande från Socialstyrelsen om mer pengar, påfyllningsmedel, mot bakgrund av covid-19 kom, så tackade vi ja till det. Vi kunde därmed genomföra fler utomhusaktiviteter, samt några coronaanpassade inomhusaktiviteter. Såsom: Sittgympa Solbringen, Nickkällan och Bergmästaren 7 juli – 5 oktober. Tipspromenader Solbringen, Nickkällan 7 juli – 30 september. Sommarfester: På Solbringen och Nickkällan den 17 och 20 augusti. Skrågatan, Bergmästaren, Länsmansgården den 7, 10 och 17 september. Bodaborg Express den 4 och 25 september. Fjärils- och Humleträdgården den 15 september, föreläsning av Sif Eklund, samt Musik för alla i Ekmansdalen den 29 september.

Två exempel på aktiviter vi genomfört (saxat ur vår tidning Månadsnytt):
> Gårdsfest Nickkällan
> Utflykt med BodaBorg-tåget

------------------------------------
Länkar som relaterar till  Hälsa och aktivitet
>
Tillsammans – mindre ensam

Digital delaktighet vs. digitalt utanförskap
Länkar som relaterar till artiklar och rapporter om digitalisering. 
> SPF om den digitala utvecklingen
> Internetstiftelsen
> Seniorer och Internet