KPR

Det kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett organ för samråd och information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och Karlskoga kommun.

Kom till vår representant i rådet när det gäller seniorers intressefrågor.

Vår representant i KPR är Per Aspeli med Per Nilsson som ersättare.