Om oss - vår historia

SFRF/SPF – Seniorerna Karlskoga, bildades 9 november 1977 och är nu en av 27 föreningar i Örebrodistriktet. Den första sammankomsten hölls på Hembygdsgården, då en styrelse konstituerades. Vid detta möte deltog också representanter från SPF i Nora och Lindesberg, samt representant från Studieförbundet Vuxenskolan. Medlemsavgiften diskuterades och beslöts till 20 kronor för ensamstående och 35 kronor för makar.
Idag är vi ca 810 medlemmar, som har möjlighet att delta i föreningens olika aktiviteter.

SPF Seniorerna är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation med cirka 270 000 medlemmar. Organisationen driver viktiga förändringar för Sveriges seniorer och påverkar regering och riksdag, såväl som landsting och kommuner.
Sveriges Folkpensionärers Riksförbund (SFRF) bildades 1939 i Göteborg. Organisationen
bytte 1986 namn till Sveriges Pensionärsförbund (SPF) och 2015 till det nuvarande namnet SPF Seniorerna.

Länk till dokumentation om föreningens bildande och framväxt:
 Föreningens historia