Vetgiriga Veteraner

Bilder från vårt Luciafirande med Karlskogas Kulturskolas Lucia.
Fotograf Jan Sjögren