Projekt armkrok

Projekt Armkrok- Ett projekt att nå äldre som upplever ensamhet.

Under våren inbjuder vi till flera möten av detta slag, se nedan. Beroende på efterfrågan kommer vi att försöka finna nya aktiviteter under rubriken ARMKROK.

Under fliken "Akriviteter" hittar du "Projekt Armkrok" till vänster på sidan. Under den rubriken finns mer information om projektet samt tidpunkter för olika träffar.