Kontakta oss

Uppdaterades: 20 februari 2020
--todo--

Eva Andersson

Resor

--todo--

Göran Andersson

Valberedning

--todo--

Knut-Olov Axelsson

Webbredaktör,Medlemsregisteransvarig CU,Medlemsregisteransvarig CU

--todo--

Alexandra Birk

Trafik,Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

--todo--

Ulf Eriksson

Medlemsregisteransvarig CU

--todo--

Margaretha Fugelstad Lundgren

Valberedning

--todo--

Ewa Hjelm

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie,Medlemsregisteransvarig CU

--todo--

Anita Janeklev

Folkhälsa/Friskvård

--todo--

Margoth Karlsson

Revisor

--todo--

Runar Lundman

Medlemsregisteransvarig CU,Data

--todo--

Lennart Mårtensson

Webbredaktör

--todo--

Yngve Sundblad

Väntjänst

--todo--

Ulla Sundkvist

Valberedning

--todo--

Berit Westergren

Pensionärsråd regionalt (RPR) ordinarie,Medlemsregisteransvarig CU

Publicerades: 20 februari 2020 Uppdaterades: 20 februari 2020