Information

Uppdaterades: 07 juli 2019

Här finns viktig och nyttig information samlad från kommun, Trafikverket, Staten, förbund, förening och framför all våra ombud. >>>>>>> TITTA PÅ LISTAN TILL VÄNSTER SÅ HITTAR DU MER NYTTIG INFORMATION <<<<<<

Lista över informationsblad mm.

Det finns en länk (understruken) som du ska klicka på för att få informationen
---------------------------------------

Här är en lista med länkar där du kan hitta information om kommun, trafikplaner mm

https://www.trafikverket.se/nara-dig

https://www.huddinge.se/

https://www.huddinge.se/stod-och-omsorg/aldreomsorg/seniortraffar/

<<<<<<<<<<- Titta även i listan till vänster!

-------------------------------------------------------------------

 Trygghetsringning

En tryggare vardag för oss seniorer

Trygghetsringningen är en kostnadsfri larmfunktion till alla seniorer i kommunen som bor ensamma. Målet med tjänsten är att ingen ska behöva bli liggande ensam hemma sjuk eller skadad utan att få hjälp.
Trygghetsringningen drivs ideellt av SPF och PRO med stöd av Huddinge kommun och Röda Korset.
Så fungerar det

För att registrera dig hos oss ska du ringa Kerstin Berggren (SPF) på telefonnummer 073-034 89 49. E-post: kerstin1berggren@hotmail.com
När du har gått med ska du börja ringa till vår telefonsvarare före klockan 12.00 varje dag och uppge ditt namn.
Vi lyssnar av telefonsvararen varje eftermiddag och bockar av de som lämnat meddelande mot vår medlemslista.
Om du missar att lämna ett meddelande, ringer vi upp för att undersöka varför. Om vi inte får tag på dig ringer vi till någon av dina kontaktpersoner som får göra ett kontrollbesök. Om det behövs larmar vi vidare.

För mer information, gå till http://huddinge.se/trygghetsringningen

------------------------------------------------------------------------

För en tryggare bussresa!

Informationsfilm för seniorer
Färdtjänsten och trafikutföraren Keolis AB har producerat informationsfilmen
"Tryggare bussresa för dig som senior". Klicka här så får du mer information och kan även länka till informationsfilmen.

Rapport från 2019-01-22.
Alexandra har bifogat lägesrapport trafikförvaltningens tillgänglighetsarbete 2018-
Klicka här så kan du läsa / printa rapporten

Rapport från 2018-02.
Klicka här  och läs den intressanta informationen om vad som pågår

Klicka här om du vill veta vad som stockholmarna stör sig mest på i kollektivtrafiken

Klicka här om du vill läsa om Undersökning om seniorers trygghet i kollektivtrafiken

--------------------------------------------------------------------------------

e-krona

Vet ni om att Riksbanken utreder om:

Ska Sverige få kronor i elektroniskt format, så kallade e-kronor, som ett komplement till kontanter? Den frågan utreds just nu av Riksbanken.
Orsaken är att digitala betalningar, till exempel med kort, är på väg att slå ut betalningar med sedlar och mynt. Denna utveckling mot ett kontantlöst samhälle skulle i förlängningen kunna göra samhället sårbart i och med att betalmarknaden blir koncentrerad
till ett fåtal privata aktörer.
Jag (Sven Nicklasson) återkommer med mer info kring detta.

------------------------------------------------------------------------

IT, data smarta mobiler mm

För tillfället har SPF seniorerna ingen utbildning eller stödverksamhet i dessa frågor. Däremot har vi ett samarbete med SeniorNet.

SeniorNet Huddinge är en ideell förening med grundidén ÄLDRE LÄR ÄLDRE IT. Se mer under fliken Aktiviteter och eller under fliken Aktiviteter / Seniornet.

_______________________________________________________

 

Trivsel och trygghet i Huddinge

NYHETSBREV FRÅN KOMMUNEN, POLISEN OCH BRANDFÖRSVARET 4 • 2017

-------------------------------------------

Trivsel och trygghet i Huddinge.
NYHETSBREV FRÅN KOMMUNEN, POLISEN OCH BRANDFÖRSVARET 3 • 2017

--------------------------------------------

Förbifart Stockholm och tvärförbindelse Södertörn

Hej i dag på morgonen, 2018-03-08, var jag, Sven, på ett informationsmöte som hölls av Trafikverket och Huddinge kommun. Informationen rörde Förbifart Stockholm och Tvärförbindelse Södertörn. Även viss info gavs kring ett forskningsprojekt kring folks resvanor i området.

Förbifarten verkar gå i stort sett enligt plan dock finns ett överklagande av en entreprenör i en upphandling, vilket försenar en mindre del med cirka ett år men påverkar inte projektet i stort. Väldigt mycke av tunnlarna har sprängts dock ej under Mälaren.
Tvärförbindelse Södertörn är finansierad fram till byggstart 2021 och lite till med 5 miljarder resterande cirka 5,5 miljarder saknas dock ännu. Jag fick nu klart för mig att någon avgift ej kommer att tas ut av resande. Vägen planeras 4-filiig med en hastighet på 80-100 km/h. Byggtid cirka 7-8 år. Viktigt att notera är att Vårbybroarna ingår i projektet.
En forskare från KTH drog projektet CERO som jobbar på hur vi tar oss till och från Kungens kurva området. Verkar vara ett intressant projekt då det har spridning i en hel del andra länder också.

Intressanta datum

  • 5 maj Travikverket anordnar "Öppen arbetssplats" dvs som allmänhet är du välkommen att besöka och se tunnlar och en del annat Kungens kurva klockan 11-15. Jag har inte klart för mig var men kommer säkert på Trafikverkets hemsida.
  • 26-27 april Kungens kurva dagarna. Läs mer på www.kungenskurva.se där kan du också anmäla dig för ett nyhetsbrev.

Jag (Sven Nicklasson) återkommer med mer info kring detta.

Huddinge felanmälan

Det finns en "app" att ladda ner som heter Huddinge felanmälan". Appen ger dig möjlighet att ta en bild eller bifoga foto på något som du tycker bör felanmälas. Enkelt och praktisk

-----------------------------------------

 

Sven deltog i ett möte med Trafikverket och Huddinge kommun den 17 maj i Kungens kurva. Mötet handlade om Förbifart Stockholm. Det händer otroligt mycket där och utmed hela förbifarten. De verkar som om de mesta inte kommer att vara klart förrän om tidigast 10 år, men vissa delar kommer vi nog, inom ett par år, att kunna ta del av. Följ länken (klicka här) och klicka sedan på filmen så får du lite info.

---------------------------------------------

Trafikverket informerar om "E4 Förbifart Stockholm". Informationen är från ett informationsmöte "Kungens kurva 2017-10-03". Klicka här så kan du se informationen såsom ett "Slide set"

Publicerades: 29 april 2017 Uppdaterades: 07 juli 2019