Datorträffar

Uppdaterades: 07 juli 2019

Vi träffas i SPF lokalen på Patron Pehrs väg 8-10 en gång i månaden där vi diskuterar problem och möjligheter med datorer och mobiltelefoner/surfplattor.

  • Runar Lundman

Datorträffar

Träffar där vi diskuterar det mesta, som rör just datorer, från järnskrot (hårdvaluta) till hjärnskrot (programvara).
Om Du undrar, varför jag håller på med Datorträffar år efter år, som det har blivit, så är det enkla svaret; De intresserar mig fortfarande efter mer än 60 år "i deras tjänst" och jag hittar fortfarande nya saker att prova.
Nyfikenheten är en stark drivkraft och har alltid funnits centralt i mitt liv, hälsar Runar Lundman.

De kommer som vanligt att innehålla mycket om olika funktioner i Windows och andra av Microsofts programvaror. En del av tiden ägnar vi också åt alternativa program bl.a. nyttiga program för bild-, film- och ljudbehandling. Där finns mycket, som är gratis och användbart, ex.vis funktioner för kalligrafi.
Vi tar upp "Säkerhet på Internet" och alternativa program till MicroSoft kanske även en del nyheter i datorvärlden. Det är inte alltid, som programmen uppför sig, som man väntar sig.
Vi träffas som vanligt i föreningslokalen på Patron Pehrs väg 8 - 10 mellan klockan 10 och 12 tredje tisdagen i månaden.

Undrar du över något, kontakta Runar Lundman, helst via e-post till runar.l@telia.com.

Välkomna,
ingen föranmälan behövs!

Publicerades: 03 april 2018 Uppdaterades: 07 juli 2019