Viktiga länkar!

Uppdaterades: 23 januari 2019

Här hittar du länkar till andra sidor inom internet som är ger kul och trevlig men även mycket viktig information om samhälle, krisberedskap mm.

Krisberedskap. Informationen har erhållits från Kim Kimreus

-----------------------------------------------------------------------

Här följer några länkar som erhållits från Runar Lundman

Med fotografier, arkivhandlingar, böcker och tidningsklipp som finns i Huddinge kommuns arkiv skildrar vi stora och små händelser i Huddinge i det förflutna. Redaktör: Göran Johansson

Publicerades: 20 januari 2019 Uppdaterades: 23 januari 2019