Beredskap hemma. Är du förberedd?

Uppdaterades: 06 maj 2019

Civilförsvarsförbundet utbildar och informerar allmänheten om hemberedskap och säkerhet i vardagen. Är du väl förberedd i vardagen hanterar du även kriser bättre. På våra kurser lär du dig klara olyckor och krislägen, som längre elavbrott, förorenat dricksvatten och andra nödsituationer

  • Kim Kimreus

Foldern "BEREDSKAP HEMMA. ÄR DU FÖRBEREDD.

Du kan läsa eller ladda ner foldern om du klickar här.

--------------------------------------------------

På månadsmötet i januari 2019 fick vi ett mycket viktigt föredrag av Kim Kimreus som talade om krisberedskap. Information kommer från MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Här nedan finns telefon nummer som är mycket viktiga att kunna:

  • 112 Vid Nödsituation som kräver omedlebar hjälp av ambulans, brandkår eller polis.
  • 113 13 För information om/vid allvarliga olyckor eller krissituation
  • 114 14 Alla polisärenden som inte handlar om pågående brott eller händelser.
  • 1177 Sjukvårdsrådgivning

Du finner länkarna under fliken "Information"/ "Viktiga länkar" men du kan även klicka här för att få informationen.

Publicerades: 06 maj 2019 Uppdaterades: 06 maj 2019