Blanketter

Uppdaterades: 11 december 2018

Under denna flik kan du ladda ner ett antal blanketter. De kan finnas i olika format. PDF printas och fylls i för hand. Excel formatet (XLS alt. XLSX finns inbyggda funktioner för kalkylering. För uppgörande av dokument kan 2 olika mallar användas som är i docx format.

Fakturamall PDF format
Fakturamall i XLSX format

Utlägg och aktiviteter i PDF format (summera själv)
Utlägg och aktiviteter i XLS  format

Wordmallar som ska användas för att skriva SPF dokument. Format .docx
(Word 2007 format.)
Gör så här: Klicka på länken. Du får upp mallen på skärmen. Kan se lite olika ut beroende på vilken webläsare som används. Börja INTE skriva utan ladda ner documentet till datorn.
Du kommer tillbaka med pilen längst upp till vänster.

Word-mall typ "k": Word_K
Word-mall typ "L": Word_L

Publicerades: 20 april 2017 Uppdaterades: 11 december 2018