Integritet, dataskydd och personuppgifter

Uppdaterades: 06 mars 2019

Nedan hittar du information om sådant vi arbetar med för trygga och lugna vardagar. Här finns också information om vad du ska göra om du flyttat.

GDPR - Integritet, dataskydd och personuppgifter

Från den 25 maj 2018 gäller nya bestämmelser för skyddet av personuppgifter något som ingen har lyckats undgå. Den nya lagen förkortas GDPR, (General Data Protection Regulation). De nya bestämmelserna ger även oss anledning att påminna om integritets- och dataskydd, se över rutiner för hantering av personuppgifter.


Personuppgift = allt som kan kopplas till en fysisk person

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en viss fysisk person som är i livet räknas som personuppgifter. Även fotografier, bilder och ljudupptagningar på individer som kan vara personuppgifter även om inga namn nämns.


Behandling av personuppgifter = allt som görs med dem

Med behandling av personuppgifter menas allt man gör med dem. Exempel på behandling av personuppgifter är insamling, registrering, lagring, sortering, bearbetning och spridning. Vi vill påpeka att alla våra medlemmar ingår i ett medlemsregister som hanters av förbundet. De har från sitt håll gjort vad som krävs enl. lagen.


SPF Seniorerna Huddinge policy för Hemsidan

Policy för insamling av adressuppgifter samt policy för fotografering och publicering av foton på föreningen SPF Seniorerna Huddinge hemsida.

Medlemsregister sköts centralt inom SPF Seniorerna Sverige med information från SPF Huddinge.
Föreningen i Huddinge har viss egen registrering för att sköta utskick av egen information om evenemang såsom resor, möten och andra aktiviteter.
För att kunna skicka ut information kan behöva registrera:

  • Namn -
  • Adress -
  • Telefonnummer -
  • Födelsedata -
  • e-post adress om medlemmen vill lämna denna.

Medlemsregister är tillgängligt endast för medlemmar i den lokala styrelsen samt dess kommittéer och läggs inte ut på hemsidan. Medlemsuppgifter skickas vidare till SPF Seniorerna Sverige för medlemsregistrering totalt i landet. Om medlem avslutar sitt medlemskap finns uppgifterna kvar i ca 1 år.

Hemsida och fotografering

Vid föreningens aktiviteter förekommer fotografering i föreningens regi. Föreningen lägger in en del av bilderna på sin hemsida och på Facebook på sådant sätt att identifiering ej kan göras av personer som ej vill vara med på bild.

SPF seniorerna Huddinge
2018-09-03
Styrelsen

-----------------------------------------------------------------------------------------

Har du flyttat, ändrat epost-adress eller telefonnummer under året?

Gå till förbundets hemsida, www.spfseniorerna.se, och logga in genom att fylla i uppgifterna i "Min sida/Medlemsinloggningen". Användarnamnet är ditt personnummer och lösenordet ditt postnummer.
Klicka på "logga in". På "Min sida" hittar du faktauppgifter om dig och kan
ändra eventuella felaktiga uppgifter.
Kan du inte logga in kontakta Ewa Hjelm, ewahjelm@gmail.com.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Publicerades: 04 september 2018 Uppdaterades: 06 mars 2019