Körsång "En Glad Ton"

Uppdaterades: 07 juli 2019

Körsång kanske något för dig

  • En Glad Ton

En glad ton

Kören som växer, syns och hörs.
Vi fortsätter att sprida glädje med vår sång både för oss själva och andra. Efter vår lyckade konsert i Huddinge kyrka i oktober fick vi blodad tand och bjuder nu in till en Julkonsert i december. Vi övar i Stuvstakyrkan , torsdagar kl. 09.30 - 12.00. Fortfarande har vi stort behov av HERRAR!
Ev. frågor besvaras av Berit Westergren 070-955 78 30 eller
Kerstin Nilsson, 070-531 91 12


Det är en stor glädje att vara med i en kör. Man mår bra efter varje övningspass! Vi
känner verkligen att det är friskvård att sjunga. Som vanligt har vi en blandad
repertoar, då vi framträder i både profana och religiösa sammanhang.
Även vår publik hör att vi blir bättre och bättre. Många uttrycker att de själva känner
sig upplyfta av vår sång.Det stimulerar oss! Och känner du för att bedriva denna
välklingande form av friskvård, så gör slag i saken, pröva på körsång! 

Publicerades: 27 januari 2017 Uppdaterades: 07 juli 2019