Aktiviteter

Uppdaterades: 13 september 2020

SPF seniorerna i Huddinge har både "fysiska" och "sociala" aktiviteter. >>>> Det finns en kalender här under som ger en översikt av aktiviteterna. ******** OBS! ALLA NORMALA AKTIVITETER ÄR INSTÄLLDA UNDER 2020 BEROENDE PÅ CORONA COVID-19 ******* Föreningen försöker hitta anpassade aktiviteter som säkrar ett deltagande så gott det går. Du hittar dem under mappen "covid-19"

 

 OBS! ALLA AKTIVITETER ÄR INSTÄLLDA UNDER 2020 BEROENDE PÅ CORONA (COVID-19 )

SPF Huddinge har aktiviteter som ger din kropp och knopp allsidig motion.

I listan till vänster, som du kan klicka på, får du mer information och en översikt på de olika  återkommande aktiviteer som finns. När dessa aktiviteter sker i tid, rum och innehåll finner du i PROGRAMHÄFTET och i kalendern nedan.

Det är både fysiska såsom Mattcuring och spel såsom Bridge eller träffar såsom Månadsmöten.

  Samma information finns även i  PROGRAMHÄFTET.

Är intresset Resor och utflykter (en- eller flerdagars resor) så finns det en flik som visar en alla våra resor. 

Kalender fliken, till vänster, används inte av tekniska orsaker!

--------------------------------------------------------------

Avbokningsregler för aktiviteter

Fram till sju dagar före en aktivitet kan du kostnadsfritt avboka den. Därefter fram
till två dagar före aktivitet debiteras du 50 kronor i avbokningskostnad, ibland
högre beroende på aktivitet.
Om du avbokar aktiviteten samma dag eller inte alls debiteras Du hela kostnaden.

---------------------------------------------------------------

Kalender

Kalenderns 3 kolumner visar när och vad för aktivitet som sker samt Information eller referens till sidan i Progranhäftet.

OBS! Alla aktiviteter från mars och tills vidare är inställda.

Håll dig informerad om ändringar och nyheter genom att gå in på hemsidan då och då!

 

Tid

Aktivitet

Information

 

2020

 Inga Aktiviteter finns planerade!

Vissa "covid-19" aktiviteter kan komma men de meddelas
under sidan "COVID-19" (klicka här så kommer du hit)

     

 

 

 

 

 

Publicerades: 06 november 2015 Uppdaterades: 13 september 2020