Information om kollektivtrafiken

Uppdaterades: 11 januari 2020

Här kan du läsa information om vår trafik och kollektivtrafik rapporterat från SPF Huddinges trafikansvarig.

Information från Alexandra Birk
Trafikombud i Huddinges SPF Seniorerna

 Här kommer min trafikinformation från januari 2020 om ni vill fördjupa er i den ..klicka då här

_________________________

Krav på kollektivtrafiken

Inkom 2019-03-30

En fullt tillgänglig linje eller bytespunkt innebär, enligt Stockholms läns landsting, att följande moment är möjliga att genomföra för alla resenärer i den upphandlade kollektivtrafiken:


Planera resan.

  • Det ska vara möjligt för resenärer med Funktionsnedsättning att använda de verktyg som finns för att planera kollektivtrafikresan innan den genomförs.
  • Köpa och använda biljett. Grundläggande krav är att alla resenärer ska komma åt, uppfatta, kunna se, klara av och kunna förstå hur biljetten ska köpas. Spärrkiosker och andra försäljnings- och informationsplatser ska gå att hitta samt vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.
  • Vistas, orientera sig på terminal, station, hållplats, kaj och brygga. Terminaler, stationer, hållplatser, kajer och bryggor ska vara tillgängliga och säkra för resenärer med funktionsnedsättning.
  • Enkla, säkra och trygga byten ska eftersträvas på alla bytespunkter.
  • All möblering och belysning samt vinterunderhåll ska anpassas så att vistelsen och orienteringen underlättas för personer med funktionsnedsättning.

Ta del av information

  • Samtliga resenärer ska kunna ta del av information samt eventuell service som erbjuds. Ledsagning ska erbjudas.
  • Trafikinformationen ska anpassas så att det är möjligt att ta del av informationen, såväl före som under resan, oavsett funktionsnedsättning.

Ta sig ombord och hitta sittplatser

  • Det ska vara möjligt för alla resenärer med funktionsnedsättning att ta sig ombord, hitta en sittplats och ta sig av fordonet eller fartyget på ett tryggt och säkert sätt. Samtliga resenärer ska kunna ta del av information samt eventuell service ombord på fartyg eller fordon.
  • Tydligt utmärkta prioriteradesittplatser och rullstolsplatser ska finna
Publicerades: 03 april 2019 Uppdaterades: 11 januari 2020