Information om kollektivtrafiken

Uppdaterades: 08 september 2020

Här kan du läsa information om vår trafik och kollektivtrafik rapporterat från SPF Huddinges trafikansvarig.

Information från Alexandra Birk
Trafikombud i Huddinges SPF Seniorerna

Du når Alexandra på mobilen: 070-811 54 16 eller epost alebir18@gmail.com

Senaste Informationen från Alexandra 2020-09-08

Klicka på den här länken så kan du läsa, spara eller printa informationen.

-------------------------------------------- Ä L D R E  information-------------

 Här kommer min (Alexandra) trafikinformation och lite funderingar runt det från augusti 2020 

Vi har inte haft några möten på Trafikförvaltningen i år pga av Pandemin och vet fortfarande inte om det blir några i hösten ens Hoppas åtminstone digitalt !
Eftersom jag inte åker kollektivt ännu är det mycket jag inte vet rent praktiskt utom det jag hör av andra, men jag skickade en fråga angående betalning på bussarna som lät så här:
 "Jag utgår ifrån att ni liksom mig själv och maken undvikit att åka med allmän kollektivtrafik dessa dag och därför är jag lite osäker hur det går till rent praktiskt. Särskilt på bussarna , som ser för det mesta överfulla ut ... men de som dristar sig på HUR ska de betala om det inte finns en blippfunktion vid bakdörrarna och man inte åkte tex T-bana eller pendeltåg innan? När jag frågat bekanta säger de att man åker gratis!!! men på SLs hemsida står det att man kan köpa en enkelbiljett i SL-appen ..? Inte så lätt för 70+are, MEN om man har reskassa så får man ingen tilläggsavgift vid kontroll!! Helt obegripligt !! Var dras betalningen för resan då ??? Av kontrollanten ????
VARFÖR ska det vara så svårt att flytta blippfunktionen från förarsätet till bakdörrarna som i andra länder??? Jag bara frågar ..."

Ha en fortsatt skön sommar?

En väninna till mig skickade frågan direkt till pressansvarig och fick följande svar;

Ämne: SV: Blippomater

Hej .....

Du har helt rätt i att det nog är många som passar på att resa gratis då de anser att de inte behöver köpa biljett när biljettkontrollen inte är i full drift. Färre gratisåkare skulle nog minska trängsel i busstrafiken.
Vi har tittat på möjligheterna att flytta utrustningen för biljettvalidering från framdörr till mittendörr.
Det är tekniskt komplicerat att göra det och det skulle innebära att vi måste ta bussar ur trafik under tiden - något som vi inte vill göra nu under coronapandemin då alla tillgängliga fordon behövs. SL har l drygt 2.200 bussar så det är heller inte något litet projekt. Dessutom skulle fuskåkandet sannolikt inte minska särskilt mycket. I normala fall har vi ett biljettfusk på cirka 3-4 procent i SL. Västtrafik, som har biljettvalidering vid mittendörrarna, har ett biljettfusk på 10-12 procent.
Istället arbetar vi nu på att hitta möjligheter att ha påstigning genom framdörrarna igen samtidigt som vi skyddar bussförarna från att utsättas för smittrisk. Vi utökar också biljettkontrollerna vilket vi tror kommer att skrämma bort en del pandemiplankare.

Med vänlig hälsning
Claes Keisu
Pressansvarig
Trafikförvaltningen
Region Stockholm

 

_________________________

Krav på kollektivtrafiken

Inkom 2019-03-30

En fullt tillgänglig linje eller bytespunkt innebär, enligt Stockholms läns landsting, att följande moment är möjliga att genomföra för alla resenärer i den upphandlade kollektivtrafiken:


Planera resan.

  • Det ska vara möjligt för resenärer med Funktionsnedsättning att använda de verktyg som finns för att planera kollektivtrafikresan innan den genomförs.
  • Köpa och använda biljett. Grundläggande krav är att alla resenärer ska komma åt, uppfatta, kunna se, klara av och kunna förstå hur biljetten ska köpas. Spärrkiosker och andra försäljnings- och informationsplatser ska gå att hitta samt vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.
  • Vistas, orientera sig på terminal, station, hållplats, kaj och brygga. Terminaler, stationer, hållplatser, kajer och bryggor ska vara tillgängliga och säkra för resenärer med funktionsnedsättning.
  • Enkla, säkra och trygga byten ska eftersträvas på alla bytespunkter.
  • All möblering och belysning samt vinterunderhåll ska anpassas så att vistelsen och orienteringen underlättas för personer med funktionsnedsättning.

Ta del av information

  • Samtliga resenärer ska kunna ta del av information samt eventuell service som erbjuds. Ledsagning ska erbjudas.
  • Trafikinformationen ska anpassas så att det är möjligt att ta del av informationen, såväl före som under resan, oavsett funktionsnedsättning.

Ta sig ombord och hitta sittplatser

  • Det ska vara möjligt för alla resenärer med funktionsnedsättning att ta sig ombord, hitta en sittplats och ta sig av fordonet eller fartyget på ett tryggt och säkert sätt. Samtliga resenärer ska kunna ta del av information samt eventuell service ombord på fartyg eller fordon.
  • Tydligt utmärkta prioriteradesittplatser och rullstolsplatser ska finna
Publicerades: 03 april 2019 Uppdaterades: 08 september 2020