Ordförande

Uppdaterades: 01 januari 2020

Ordförande Berit Westergren

Du kan komma i kontakt med Berit Westergren på

Mobil: 070-955 7830 eller

mejl: berit.westergren2@bredband.net

-------------------------------------------------------------------------------

Föreningen i Huddinge bildades 1975 och fick då namnet SPF Orlången utifrån att första mötet hölls i en stuga där. Namnet ändrades för ett par år sedan till SPF seniorerna Huddinge. I dagsläget har föreningen 1220 medlemmar och ligger ganska stabilt vid den siffran. Det finns ca 15000 personer som benämns +65 i Huddinge och antalet ökar ganska drastiskt.
Föreningens arbete går i två riktningar, vi står på 2 ben, om man så vill.
Utveckling är i stort sett avhängigt på vilka som ingår i styrelsen, det beror givetvis på engagemang från respektive styrelsemedlem.
Målet med all vår verksamhet är att få seniorerna i Huddinge att förstå vikten av medlemskapet. Vi vill med vårt arbete bryta den alltmer tilltagande ensamheten bland äldre, en ensamhet som i många fall leder till depression, matproblem och onödigt mycket samhällshjälp.
Ju fler medlemmar desto större påtryckningsgrupp. Det är faktiskt ett tungt arbete att få både politiker och tjänstemän att i all samhällsplanering tänka "hur påverkar detta de äldre". Här gör vi allt för att uppmärksammas! Vi har representanter i kommunens pensionärsråd, HPR. I samhällsplaneringsfrågor samarbetar vi med PRO.
Vi arbetar också mycket medvetet med att skapa mötesplatser för seniorer. I vårt programhäfte som finns här på hemsidan hittar Du vårt utbud av träffar och resor. Vi har månadsmöten, fredagsmöten, vi har Bingo, kaffeträffar, sopplunch, kompisträff och mycket annat. Vi ger också möjlighet till resor, både dags- och långresor. Vi har olika typer av aktiviteter för sport och motion,
SPF har speciella rabatter vilket också framgår på hemsidan.
Styrelsens sammansättning finns i vårt programhäfte men även på hemsidan. Kom och ta del av vår verksamhet.

Känn efter om Du vill bli medlem hos oss!
Du kan bli medlem antingen att fylla in blanketten på Hemsidan under fliken "Bli medlem" eller via länken:
https://www.spfseniorerna.se/distrikt/stockholmsdistriktet/foreningslista/spf-seniorerna-huddinge/bli-medlem
Du kan även kontakta vår medlemssekreterare Knut-Olof på mail
knut-olov.axelsson@telia.com 
Årsavgift är 300 kr.
Har du frågor kontakta oss. Vi vill på alla sätt stötta och hjälpa våra seniorer i Huddinge.

Berit Westergren
ordf. SPF seniorerna Huddinge

_________________________________

Här kan du läsa Nyårsbrevet 2020 från Berit

Klicka då här

--------------------------------------------------------------------------------

Här kan du läsa Nyårsbrevet 2019 från Berit

Klicka då här

--------------------------------------------------------

Text som infördes i samband med utgivningen av
"Programhäftet mars 2019 - september 2019".

Ordförande har ordet

Vi pratar och pratar, vi tycker och tycker, men inte hade väl många av oss kommit på den lösning av regeringsfrågan som till slut blev resultatet!
Många punkter är det som regeringen ska ta sig an, men av de 73 tillsammans med
Centern och Liberalerna, är det några som eventuellt berör oss seniorer. De jag tänker på är patientkontrakt, rätt till fast läkarkontakt, skattesänkning för pensionärer från 2020, borttagande av flyttskatt och Rutavdragets breddning.
Givetvis finns fler punkter som berör oss, som frågor om infrastruktur, ökad punktlighet för svensk järnväg, klimatpolitik mm. Den som lever får se vad det blir av allt! Varför detta intresse för regeringens arbete? Seniorernas antal ökar under åren framöver, inte bara i Huddinge utan i Sverige i stort. Behoven av boende, vård och omsorg kommer att öka oroväckande fort. Vi blir ju inte bara fler, vi blir också äldre. Här kommer att behövas insatser! Var tog de frågorna vägen?
Vårt förbund har tillsammans med PRO, för detta år, lyft fram två områden som viktiga att arbete med. Det gäller Ofrivillig ensamhet och en jämförande undersökning av kommunens vårdcentraler. Om vi bara tänker på vår förening så är vi ca 1200 medlemmar. Av dessa tar ca 300 aktiv del av vårt utbud av aktiviteter. Av resterande medlemmar finns säkert ett ganska stort antal personer som både har ensamhushåll och som känner sig ensamma. Kan vi hjälpas åt att få med en och annan av dessa att ta del av vår gemenskap?
Här i Huddinge har vi i dagarna påbörjat planering om hur vi ska arbeta rent praktiskt med detta. Har Du några idéer eller frågor så hör av Dig!

Så till programhäftet - nytt för i år, alla bilder i färg! Som vanligt en blandning av information och "lustigheter", resor och möten. Det är som alltid lika spännande att se, hur alla i styrelsen, och även andra medlemmar, gör sitt bästa för att hitta mötesplatser för våra medlemmar.
Du, såväl som styrelsen, har ett ansvar för att alla i vår förening ska få positiva vibbar när vi tala om SPF Seniorerna Huddinge, och Du, såväl som vi, kan ge god reklam så fler vill bli medlemmar.
Här kommer 5 starka skäl att gå med i seniorerna:

  1. ett enkelt sätt att träffa nya och gamla vänner
  2. delta i aktiviteter, kurser och resor
  3. stödja arbetet för seniorers villkor i samhället
  4. både lokala och ccentrala medlemsförmåner
  5. 9 nummer av medlemstidningen Senioren


Hoppas Ni ska bli inspirerade av detta programhäfte och att våren och höststarten ska bli full av upplvelser!

Berit

-------------------------------------------------------------

Text som infördes i samband med utgivningen av
"Programhäftet September 2018 - mars 2019".

Ordförande har ordet 

Nu är det bara ett par dagar kvar till valdagen. Det är säkert många som går med
fjärilar i magen och undrar - hur ska detta sluta?
Världen kommer inte att gå under, men under alla omständigheter kommer det att
bli förändringar som på olika sätt kommer att påverka oss.
Under hösten 2017 och våren 2018 har SPF seniorerna inbjudit alla politiska partier, ett efter ett, till våra månadsmöten för att ta del av partiernas tankar kring äldre och frågeställningar som berör oss årsrika. (vilket bra ord!)
Tillsammans med PRO har vi utformat ett intressepolitiskt progam för Huddinges
pensionärer (finns på hemsidan under fliken "Äldrefrågor"). Detta presenterades för Äldrenämnden den 27 mars. Efter detta möte har våra representanter i Pensionärsrådet från PRO och SPF inbjudit varje politiskt parti till ett möte för att diskutera punkterna i programmet. Vi har avsatt två timmar per möte och träffat politiker med olika ansvarsområden från varje parti. Det har varit möten som har varit berikande för alla parter.
Vi har fått framföra vilka frågor som vi anser ytters angelägna. Huddinge är en ung kommun där medelåldern är ca 40 år. Det finns för närvarande ca 15.000 seniorer men den siffran kommer att ändra sig drastiskt under de närmaste åren. Prognosen säger 5000 fler år 2026. Gruppen seniorer +85 ökar med 2000 under samma tid. Frågor som påverkas av detta är t.ex. boende, omsorg och stöd, digitalisering inom vård och omsorg. Alla dessa 5000 nya seniorer kommer inte att ha behov av ändrat boende omgående, men då även +85-personerna blir fler finns alla anledning för kommunen att se över bostadsfrågan kombinerat med boende för dementa och vård vid livets slutskede.
Vår uppgift i både SPF pch PRO är att tydliggöra detta. Det har vi gjort och kommer att fortsätta att göra tills vi känner att "frågan har gått in".
Hur står det då till med SPF i Huddinge. Vi uppfattar av kommentarer och annat är
vi har ett gott rykte. Men vi är alldeles får få som tillhör föreningen. Vi är drygt 1.100 medlemmar i en kommun med 15.000 seniorer. Tillsammans med PRO är vi ca 3.500 organiserade seniorer i Huddinge. Det är inte bra. Många säger - jag vill
inte vara med i en pensionärsförening. Då måste jag fråga varför? Man måste inte vara med på alla möten och aktiviteter för att man är med i en förening. Men man blir en i en påtryckningsgrupp. Ju fler medlemmar i våra senior-föreningar, ju mer måste politikerna lyssna på oss. Och som Ni kan se ovan finns stora frågor som måste lösas. Det finns inte och kommer inte att finnas rum i "härberget" för alla  som det ser ut nu!
Alla kan inte cykla! Det måste finnas parkeringsplatser. Vi måste ta tag i frågor om
ensamhet och depression! De som är 70 år idag är snart 80 och det finns alltid behov av att samhället fungerar! Ditt medlemsskap ger kraft till oss att fortsätta att arbeta för förbättrad äldreomsorg! Programmet som du finner i Programhäftet, på hemsidan och Facebook är framtaget av en massa entusiaster. De gör allt för att just Du ska kunna få glädjestunder tillsammans med gelikar från nu och in i år
2019. Vi hoppas Du kan hitta något som stimulerara just Dig! Om Du saknar något
eller vill ha annan inriktning hör av Dig till styrelsen så kanske det kan komma i nästa program.
En liten tankeställare! Visst är det konstigt att det är finare med gamla möbler än med gamla människor!
Ha det bra!
Berit

 

 

Publicerades: 13 januari 2017 Uppdaterades: 01 januari 2020