Nyheter

Upprop förbättra äldreomsorgen

Ingen kan längre blunda för verkligheten och det omfattande förändringsbehov som finns i äldreomsorgen. Med Coronapandemin har de brister vi länge påtalat blivit än tydligare och fått oerhörda konsekvenser. Skriv under vårt äldreomsorgsupprop och hjälp oss att sätta högre tryck på politiker i kommuner, regioner, riksdag och regering. (från förbundet)

Information om möjlig hjälp från Huddinge kommun

Du som är över 70 år och sitter hemma i karantän på grund av coronaviruset kan få hjälp med inköp av mat och mediciner samt hämtning av postpaket.

Träna hemma med Huddinge sjukgymnastik

Huddinge sjukgymnastik erbjuder SPFseniorerna/Huddinge ett program för hemmaträning. De är bekymrade för vår hälsa och att vi blir begränsade i vår vardag.

Projekt armkrok

Projekt Armkrok- Ett projekt att nå äldre som upplever ensamhet.