Parkering i Huddinge

Uppdaterades: 08 december 2019

Kaj Carlberg, samordningsansvarig för PRO i Huddinge och undertecknad hade igår ett möte med den nya Kommundirektören Camilla Broo och Henrik Örneblad , Huddinge Samhällsfastigheter AB. Skälet till mötet var vårt missnöje med det parkeringssystem som införts i Huddinge. Vi uppfattar detta som diskriminerade för oss äldre, då många inte klarar av att hantera komplex teknik av olika skäl.

Vår ordförande har skrivit två dokument som berör parkeringsproblemet innom kommun.

Det ena är: Information om parkeringsfrågan i Huddinge. 

Med det dokumentet vill Berit ha hjälp om vi ska kunna arbeta vidare med frågan. "Jag vill att Ni skriver till mig och berättar om på vilka platser som Ni bedömer att en ändring bör ske, t.ex att texten på skyltarna är oförståelig. Fota gärna och skicka till mig, samt tala om var skylten finns. Skriv och berätta var förbättring ägt rum, eller var Ni önskar vanlig kortläsare. Jag behöver veta mer om parkeringsläget i kommunen. Det behöver inte vara uppsatser men inf. om plats och problem."

Det andra dokumentet beskriver: Diskriminering av kommuninvånare med digitalt utanförskap, genom införande av nya parkeringsregler i Huddinge Kommun

Med det dokumentet beskrivs följande äldrediskriminering bl.a.: "De nya reglerna innebär krav på att alla som vill parkera vid äldreboenden, särskilda boenden, skolor, förskolor, friluftsområden, idrotts/motionslokaler och kommunens förvaltningar ska ha en telefon som kan hantera SMS-appen ifråga, ha mobilt bankid installerat och klara av att hantera detta på ett tillräckligt bra sätt."

Det vore önskvärt om du ville läsa dessa dokument i sin helhet. Klicka då respektive dokumentrubrik.

Publicerades: 08 december 2019 Uppdaterades: 08 december 2019