Minnesanteckningar från gemensamt möte för Anhörig-, Funktionshinder- och Pensionärsrådet 210608

Vi har haft ett nytt möte med råden 210608.

  • Margaretha Roos, KPR för SPF Seniorerna Kiladalen. Bild: Ingegärd Nylund.