Fågelskådning

  • Här skådas det fåglar hösten 2019.

Fågelskådning hösten 2021.

Vi träffas några gånger under hösten 2021 för fågelstudier. Som vanligt är det Bert Lindgren som är vår ledare. Första gången är torsdagen den 23 september. Sen bestämmer vi från gång till gång.

210923 Torsdag kl 18.00. Plats: Skåra.

211007 Torsdag kl 08.00. Plats: Strandstuviken.

211025 Måndag kl 08.00. Plats: Labro ängar. Sista gången för i höst.

Medtag eget fika.

Priset får ni av Runa Fager, avgiften betalas till föreningens bankgiro 766-1259.

Anmälan gör du till Runa Fager via mail runa.fager@gmail.com eller sms  telefon 070-2932678.

Välkomna!

SPF Seniorerna Kiladalen