Hälsning från styrelsen i SPF Seniorerna Kiladalen

Styrelseledamöter, hemsidesansvarig samt sammankallande för valberedningen samlades i IK Tuns klubbhus för styrelsemöte den 21 oktober.

  • Styrelsen samlad i IK Tuns klubbhus

Margareta, vår kassör, informerade om det ekonomiska läget som visade sig vara gott.

När det gäller medlemmar berättade Jan att vi idag är 338 varav 10 personer är nya medlemmar för i år.

Catarina redogjorde för den en-dagars ordförandekonferens hon deltagit på. Den hade ett digert program där bl a distriktsstyrelsen presenterade sig. Det var även föreläsningar om bl a "Gott åldrande – leva friskt" och en om ensamhet "Aldrig ensam". De fick även en redovisning från projektet "Vårdcentralspatrullen" samt information om det digitaliseringsprojekt som pågår.

Maj informerade från valberedningen, det är sju personer som avsagt sig sina uppdrag i föreningen. Viktigt att vi alla hjälper till att fylla vakanserna.

Ingegärd berättade att hemsidan har många besökare och att många har bidragit med vardagsbilder som vi alla därför kan ta del av.

Tyvärr får vi väl leva med den elaka pandemin under en lång tid framöver, vilket gör att umgänget i föreningen inte är som vi önskar.

Text: Elisabeth Lindqvist

Bild: Ingegärd Nylund

SPF Seniorerna Kiladalen