CORONAVIRUSET/COVID-19. Inställda aktiviteter.

Tyvärr har detta viruset gjort att vi får ställa in alla aktiviteter i första hand fram till och med den 30 juni 2020.

  • CORONAVIRUSET/COVID-19.

Aktuella aktiviteter är inställda i första hand till och med 30 juni 2020.

  • Månadsmöte i april
  • Månadsmöte med vårlunch i maj
  • Allsången
  • Bad/Vattengymnastik
  • Boulespel
  • Canasta
  • Familjen Roos trädgård
  • Hjärnkoll

Vårens vandringar och fågelskådningen är redan inställda.

Cinderella kryssningen är flyttad till september 2020.

Tysklandsresan är flyttad till maj 2021.

Vi får hoppas att vi träffas på gemenskapsdagen i augusti.

Du får gärna meddela ovanstående till de medlemmar som du vet ej har epost eller inte kan läsa vår hemsida.

SPF Seniorerna Kiladalen, Styrelsen