Digitala betalningar

Vill du lära dig mer om digitala betalningar? Vi får gå på kursen som SPF Seniorerna Nyköping anordnar tillsammans med Länsstyrelsen den 13 mars 2019. Du måste anmäla dig i förväg att du kommer.

  • Digitala betalningar