Hjärt och Lungräddning kurs 20181011,18

Tjugosex medlemmar, uppdelade på två grupper, från SPF Seniorerna Kiladalen har deltagit i en utbildning kallad "72 timmar, Första hjälpen med HLR och hjärtstartare".

  • Martin Karlstein från Civilförsvarsförbundet berättar.
  • HLR övning
  • HLR övning
  • HLR övning
  • Några deltagare i HLR kursen
  • Martin Karlstein från Civilförsvarsförbundet berättar.
  • HLR övning
  • HLR övning
  • HLR övning
  • Några deltagare i HLR kursen

SPF Seniorerna Kiladalen

Deltagarna fick lära sig hur man agerar i olika krissituationer, olycksfall, stopp i luftvägarna mm.

En aktuell fråga i vårt sårbara samhälle är "Hur hanterar man 72 timmar utan elektricitet"?

Viktig del i kursen var att öva hjärt-och lungräddning samt hur man hanterar en hjärtstartare.

Uppskattad instruktör var Martin Karlstein från Civilförsvarsförbundet.

Text: Inger Carnelius

Bild: Jan Eriksson