Kommunala pensionärsrådet KPR

Kommunala pensionärsrådet är ett samarbetsorgan mellan kommunen och de pensionärsorganisationer i Åmål som är rikstäckande och fristående från intresse-, yrkes- eller företagstillhörighet.

Pensionärsrådet är ett referensorgan till omsorgsnämnden med uppgift att vara rådgivande i pensionärsfrågor. Ärenden som rör enskild person behandlas inte i pensionärsrådet.

Vad gör KPR?
Pensionärsrådet ska skapa ett kontinuerligt samarbete mellan kommunen och
pensionärsorganisationerna. Därmed ska KPR:

  • Hålla sig informerad om befintliga samhällsresurser och pågående planering i samhället,
  • I god tid få information från kommunens representanter om förändringar som berör äldreomsorgen
  • Ta till vara pensionärsorganisationernas erfarenheter och synpunkter,
  • Framföra pensionärsorganisationernas förslag och synpunkter inom olika områden,
  • På begäran avge yttranden och vara remissinstans i pensionärsfrågor, samt
  • Medverka vid årlig information till övriga pensionärsorganisationer.

Åmåliternas representanter i KPR

Ledamöter i Kommunala Pensionärsrådet är Lena Kock och Lisette Lindenström
Ersättare: Lars Skogsberg och Ingela Hedlund