Linedance

Tid: söndag klockan 15 nybörjare, klockan 17 fortsättare, start 22/1
Plats: Vuxenskolans lokaler