Nästa månadsmöte

Tid: Måndag 24/4 klockan 14.00
Plats: Tingshusets stora sal

Program

Christoffer Emanuelsson underhåller

Entré: 50 kr. Anmäl dig till någon i styrelsen senast en vecka före mötet.

Stående programpunkter:

  • Information från föreningens olika kommittéer.
  • Kaffe och smörgås.
  • Lotteri på inträdesbiljetten.

VÄLKOMNA!