Program månadsmöten

Tid: Klockan 14 sista måndagen varje månad.

Plats: Tingshusets stora sal.

Entré: 50 kr. Anmäl dig till någon i styrelsen senast en vecka före månadsmötet.

Program: SPF Program hösten 2022.pdf

Välkomna!

Stående programpunkter:

  • Information från föreningens olika kommittéer.
  • Kaffe och smörgås.
  • Lotteridragning på entrébiljetten.

Programansvariga för månadsmötena är Birgitta Rolöf, Bernt Kjellgren och Annette Andeling.

Kaffegruppen består av Bernt Kjellgren och Sven-Göran Byh.