Program månadsträffar

Tid: Klockan 14 sista måndagen varje månad.

Plats: Tingshusets stora sal.

Entré: 50 kr. Anmäl dig till någon i styrelsen senast en vecka före månadsträffen.

Här är programbladet: SPF Program hösten 2021.pdf

Välkomna!

Stående programpunkter:

  • Information från föreningens olika kommittéer.
  • Kaffe och smörgås
  • Lotteridragning på entrébiljetten

Programansvariga för månadsträffarna är Birgitta Rolöf, Bernt Kjellgren och Annette Andeling.

Kaffegruppen består av Bernt Kjellgren och Sven-Göran Byh.