Program hösten 2023

Program: Program för Hösten 2023.pdf

Månadsmöten

Tid: Klockan 14.00 sista måndagen varje månad.

Plats: Tingshusets stora sal.

Entré: 50 kr. Anmäl dig till någon i styrelsen senast en vecka före månadsmötet.

Välkomna!

Stående programpunkter:

  • Information från föreningens olika kommittéer.
  • Kaffe och smörgås.
  • Lotteridragning på entrébiljetten.

Programansvariga för månadsmötena är Lisette Lindenström, Eva Olsson, Margit Andersson och Lennart Hansson.

Kaffegruppen består av Bernt Kjellgren och Sven-Göran Byh.