Kortspel

Tid: inställd tills vidare på grund av corona
Plats: SPF-lokalen
Ledare: Terttu Martinsson, 0532-108 64