Kortspel

Tid: måndag jämn vecka klockan 14-16.30, start 5/9
Plats: SPF-lokalen
Ledare: Terttu Martinsson, 0532-108 64