Mervetarna

Mervetarna är uppdelade i tre grupper

Mervetarna grupp 1
Tid: torsdag jämn vecka klockan 10-12, start 27/1
Plats: SPF-lokalen
Cirkelledare: Barbro Bäcker

Mervetarna grupp 2
Tid: tisdag ojämn vecka klockan 10-12, start 11/1
Plats: SPF-lokalen
Cirkelledare: Lorna Waern, 070-699 66 43

Mervetarna grupp 3
Tid: torsdag jämn vecka
Plats: Vuxenskolan, "vittnesrummet"
Cirkelledare: Ulla Gustafsson, 0532-144 71